Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
2409 3961
1247 d8fb 500
5928 6eea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaromantycznosc romantycznosc
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaoutoflove outoflove
8131 9bc5
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viafindmehideme findmehideme
4131 4e27 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaanime anime
6614 2851
Reposted fromMerlinka Merlinka vialovebooks lovebooks
Gatsby
7868 af90
Reposted fromfelicka felicka vianieobecnosc nieobecnosc
7466 4830
KAŻDY MA KOGOŚ, OD KOGO NIE MOŻE SIĘ UWOLNIĆ.
Reposted fromnexxt nexxt vianieobecnosc nieobecnosc
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl