Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

1492 7983
Reposted frompeper peper viaarrives arrives
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Sponsored post
8480 5598
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathenatuss thenatuss
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathenatuss thenatuss
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

December 30 2017

1324 d12c 500
Reposted fromink ink viaindisputabel indisputabel
7598 2225
Reposted fromsavatage savatage viaRedPenny RedPenny
9839 bf62 500
Reposted frommakle makle viaszpaqus szpaqus
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
4644 a853
Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 05 2017

3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCaf Caf

November 23 2017

6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viatoniewszystko toniewszystko
6575 7302 500
Reposted fromkulamin kulamin viadobby dobby
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaredsth redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...